Guoqiang Zhou

Director de Tecnología (CTO) de China Telecom Guangdong